انفجار | - پایگاه خبری تحلیلی مثلث نیوز

وقوع سه انفجار در عراق
به نقل از خبرگزاری آناتولی، سه انفجار کنار جاده ای در مقابل فروشگاه  های مشروبات الکلی در مناطق مختلف عراق رخ داد.